GRĀMATVEDĪBAS, KONSALTINGA UN JURIDISKIE PAKALPOJUMI LATVIJĀ

FPA nodarbojas jau 20 gadus ar uzņēmējdarbības reģistrāciju un uzturēšanu Latvijā. Mēs sniedzam visaptverošus grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus ne tikai Latvijas uzņēmumiem, bet arī privātpersonām.

Uzņēmumu reģistrācija Latvijā

FPA sniedz atbalstu dokumentu sagatavošanā un uzņēmumu reģistrēšanā Latvijas teritorijā.

Grāmatvedības pakalpojumi

FPA piedāvā visaptverošo profesionālo grāmatvedības apkalpošanu, kā arī atsevišķus licencētus grāmatvedības pakalpojumus.

 • grāmatvedības uzskaites kārtošana, izmantojot mūsdienīgu programmatūru
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde
 • dokumentācijas apstrāde, visu grāmatvedības reģistru sagatavošana
 • grāmatvedības un nodokļu atskaišu sagatavošana
 • klientu atbalsts nodokļu jomā
 • ikmēneša finanšu pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem ar viņiem saskaņotā formātā un valūtā, atspoguļojot peļņas vai izmaksu centru struktūru
 • konsolidēto pārskatu sagatavošana atbilstoši starptautiskajiem standartiem (SFPS, GAAP un citiem)
 • konsultācijas par grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jautājumiem
 • darbs pie nodokļu slodzes samazināšanas

FPA ir profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (PCTA) ar atbildības limitu 100 000 EUR

FPA ir licence Nr. AGL0000004 grāmatvedības ārpakalpojumiem Latvijā

 • uzņēmuma gada pārskatu revīzija vai pārbaude
 • elektroniskās dokumentu aprites pielāgošana uzņēmumā
 • uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze
 • finanšu plānošana un uzņēmuma budžeta izstrāde

Konsaltinga pakalpojumi

FPA konsultē par plašu jautājumu loku finanšu, komerciālās, juridiskās, tehnoloģiskās, tehniskās, ekspertu darbības jomā.
Mūsu mērķis ir palīdzēt jūsu vadības sistēmai (menedžmentam) sasniegt izvirzītos mērķus!

FPA pilnībā aptver uzņēmējdarbības nepieciešamību pēc juridiskā atbalsta, piedāvājot visaptverošus juridiskos pakalpojumus, juridiskās konsultācijas, kā arī individuālos juridiskos pakalpojumus.

 • uzņēmumu reģistrācija Latvijā
 • nosaukuma maiņa
 • juridiskās adreses maiņa
 • īpašnieku un valdes locekļu maiņa
 • pamatkapitāla pārreģistrācija
 • uzņēmuma likvidācija (slēgt uzņēmumu Latvijā)
 • citas izmaiņas
 • rezidenta apliecība (Residence certificate)
 • dibināšanas dokumentu kopijas
 • uzņēmuma izziņa (RU, LV, ENG)
 • izziņa par nodokļu parādiem valsts budžetam
 • dokumentu kopums meitasuzņēmuma reģistrācijai

Papildu pakalpojumi

Interešu pārstāvēšana

Juridiskās adreses reģistrācija

Jaunuzņēmuma statusa iegūšana

Start-up vīzas / uzturēšanās atļaujas reģistrācija

Elektroniskā paraksta iegūšana

PVN numura iegūšana

* Pieteikties PVN maksātāja statusam var vienlaikus ar uzņēmuma reģistrācijas dokumentu iesniegšanu

Licenču saņemšana / Preču un pakalpojumu sertifikācija